071-8200242

Privacyverklaring


Planet Group en de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)
Planet Group houdt zich aan de wet- en regelgeving zoals deze in de nieuwe AVG beschreven staat. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
- Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- Vragen om je toestemming als wij je persoonsgegevens verwerken.
- Passende maatregelen hebben genomen zodat je persoonsgegevens goed beschermd zijn.
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- Op de hoogte zijn van je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.


Het doel van de Privacyverklaring van Planet Group
Planet Group hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Het doel van deze Privacyverklaring is om heldere en transparante informatie te geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Planet Group kan persoonsgegevens over je verwerken omdat:

- Je als klant een online bestelling plaatst op onze webshop.
- Je als klant offline een product koopt in onze winkel en persoonsgegevens opgeeft.
- Je een medewerker bent van een klant van Planet Group.
- Je een leverancier bent van Planet Group.
- Je een medewerker bent van Planet Group.

De persoonlijke gegevens die je invult tijdens het bestel-/betalingsproces gebruiken wij om de bestelling te verwerken, te versturen en (als je ons toestemming geeft) om een e-mail te versturen. Wij gebruiken je persoonlijke gegevens alleen binnen onze eigen organisatie. Wij delen je persoonlijke gegevens dus nooit met derden.

Welke persoonsgegevens van klanten en leveranciers verwerkt Planet Group en waarom?
Persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden door Planet Group verwerkt ten behoeve van:

1. Het uitvoeren van overeenkomst of wettelijke plicht.
2. Het inkoop- en verkoopproces.
3. Administratieve doeleinden.
4. Het communiceren met de klanten/ leveranciers.

Persoonsgegevens

Waarom?

   

Bedrijf

Wij gebruiken dit gegeven voor administratieve doeleinden en om onze klanten optimaal te kunnen bedienen.

Postcode/ Woonplaats / Adres + huisnummer

Wij gebruiken deze adresgegevens om de bestelling op te kunnen sturen en voor administratieve doeleinden.

Telefoonnummer

Wij gebruiken je telefoonnummer om contact op te nemen over een bestelling en voor het inkoop- en verkoopproces.

Faxnummer

Je bent niet verplicht om dit te vermelden tijdens het afrekenen. Wij kunnen dit gegeven gebruiken om een fax te versturen naar een leverancier.

Voornaam/achternaam contactpersoon

Deze gegevens gebruiken wij voor het inkoop- en/of verkoopproces, administratieve doeleinden en om te communiceren met de klanten/leveranciers.

E-mailadres

Een e-mailadres gebruiken wij met name om met klanten en leveranciers te communiceren zodat wij bijvoorbeeld aanbiedingen, kortingsacties of een nieuwsbrief kunnen versturen. Om een email te mogen sturen, geef je ons toestemming (opt-in) tijdens het betalingsproces of tijdens het aanmelden voor de nieuwsbrief. In elke email geven wij alle geadresseerden de mogelijkheid om zich uit te schrijven (opt-out).

Btw-nummer

Je bent niet verplicht om dit te vermelden tijdens het afrekenen. Wij gebruiken een btw-nummer voor ons betalingsproces en administratieve doeleinden.

Betaalmethode

Wij maken gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Voor de betalingsmethode overboeking geldt: je betalingsgegevens worden in onze administratie opgeslagen om de betaling aan de order te koppelen. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend als je geld van ons terugkrijgt. Als je met een Ideal/creditcard betaalt, sturen we je creditcardgegevens vanuit onze beveiligde omgeving rechtstreeks naar Multisafepay. Wij krijgen je creditcardgegevens niet te zien.


Het verwerken van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Planet Group verwerkt om uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst. Samen met de medewerkers komt Planet Group overeen om de persoonsgegevens van medewerkers op te slaan gedurende de periode dat een medewerker een contract heeft en daarna maximaal 7 jaar in de financiële administratie.

Hoelang bewaart Planet Group uw gegevens?
Planet Group bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

- Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met je factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren.
- Als je een account aanmaakt op onze website dan geef je ons toestemming om persoonsgegevens op te slaan. Als je deze persoonlijke account verwijdert, dan verwijder je ook alle persoonsgegevens. Met een account kun je gemakkelijk inloggen en het bestelproces snel afronden. Een inactieve account wordt na 5 jaar verwijderd.
- Indien je een bestelling plaatst en geen toestemming aan ons geeft om een e-mail te versturen, dan verwijderen wij je persoonsgegevens na een jaar als er geen overeenkomst met jou tot stand komt. Zoals eerder aangegeven zijn wij wettelijk verplicht om je factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar te bewaren.  
- Als je ons wel toestemming geeft om een e-mail te versturen, dan gebruiken wij een deel van jouw persoonsgegevens (e-mailadres, voor- en achternaam, datum v/d aankoop en het soort product) voor marketing doeleinden totdat jij je afmeldt. Onderaan elke email is het mogelijk om je uit te schrijven.   

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Planet Group deelt je gegevens nooit met derden waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Wij delen persoonsgegevens in de volgende gevallen met derden:

- Als wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het verstrekken van informatie aan de politie in het kader van een onderzoek.
- In het geval wij een email versturen via een e-mailprovider. De persoonsgegevens die wij gebruiken van een klant zijn alleen de voor-en achternaam en het emailadres.
- Ten behoeve van de personeels- en salarisadministratie. 

Het opslaan en beveiligen van je persoonsgegevens
Planet Group neemt verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens goed worden beschermd:

- Wij slaan je persoonlijke gegevens op in verschillende systemen die voldoen aan strenge beveiligingsmaatregelen.
- Op onze hele webshop hebben wij een SSL-certificaat om ervoor te zorgen dat uw gegevens extra goed worden beschermd.
- Alle persoonsgegevens blijven binnen de Europese Unie.
- Wij maken gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen en databases.
- Wij maken back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten.
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wat zijn je Privacy rechten?
-Jij hebt het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van persoonsgegevens.
-Jij kunt gratis inzage krijgen in jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan ontvangen.
-Jij hebt het recht om toestemming te kunnen beperken en weer te kunnen intrekken. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een e-mailvoorkeur wilt aanpassen.
-Jij hebt het recht op ‘dataportabiliteit’: hiermee kun jij gemakkelijk je persoonsgegevens krijgen en doorgeven aan een andere organisatie.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens sturen naar privacy@planetgroup.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op je verzoek reageren. Op het moment dat jij gebruik maakt van bovenstaande ‘rechten’, is het soms noodzakelijk dat wij aanvullende informatie van je opvragen om je identiteit vast te stellen.

Heb je vragen of klachten?
Heb jij vragen of klachten over je persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Data Protection Officer van Planet Group.

-Mailen: privacy@planetgroup.nl
-Schrijven: Draadbaan 17 2352 BM Leiderdorp t.a.v. Data Protection Officer.
-Telefoon: +31 (0)71 – 8200 242
-KVK-nummer: 28110409

Wanneer je niet tevreden bent over hoe Planet Group omgaat met jouw privacy kan je contact opnemen met de privacy-autoriteit.
 

Cookiebeleid


Wat zijn cookies?
Cookies zijn tijdelijke tekstbestanden die ervoor zorgen dat je niet elke keer dezelfde informatie hoeft in te voeren. Wij houden drie soorten cookies bij: functionele cookies, analyticscookies en advertentiecookies. Wij gebruiken deze cookies om onze website klantvriendelijker te maken. Je accepteert onze cookies door de cookiewall te sluiten of door onze website te gebruiken. Je kunt cookies zelf eenvoudig verwijderen. Houd er dan wel rekening mee dat onze website voor jou niet optimaal werkt. De manier om cookies te verwijderen, hangt af van de browser die je gebruikt:

-Chrome
-Firefox
-Internet Explorer
-Safari (iPhone, iPad of iPod Touch)
-Safari (macOS)

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en stellen je bijvoorbeeld in staat om in te kunnen loggen. Andere voorbeelden van functionele cookies zijn het plaatsen van een review, producten vergelijken of in je winkelmandje plaatsen en het herkennen van taalinstellingen.

Analyticscookies

Deze cookies verzamelen anonieme gegevens over de manier waarop je onze website gebruikt. Planet Group analyseert deze gegevens in het programma Google Analytics. Ons doel is om de data te gebruiken om onze website te optimaliseren. Twee voorbeelden van gegevens die Analyticscookies bijhouden zijn je klikgedrag en of je een product koopt. Onze Google Analytics gegevens worden nooit met derden gedeeld. Alle Google Analytics gegevens worden na 5 jaar verwijderd in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics.


Advertentie cookies

Deze cookies worden geplaatst om je persoonlijke advertenties te kunnen tonen. Deze cookies houden geen persoonsgegevens bij. Een voorbeeld van een advertentie cookie is DoubleClick. Deze cookie zorgt ervoor dat wij relevante advertenties aan jou kunnen tonen op een andere website. Een ander voorbeeld van een advertentie cookie is de Facebook cookie. Hierdoor kunnen wij jou een relevante aanbieding doen via Facebook.